• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze ochtend wil ik, daartoe als het ware uitgenodigd door de woorden van Monseigneur de Deken, even stilhouden om met u na te denken over de hypothese van het juridisch effect van de huidige mentaliteit die geneigd is tot scheiding, over een eventuele nietigverklaring van het huwelijk, alsook over de leer van de absolute onverbreekbaarheid van het gesloten en voltrokken huwelijk, en over de grenzen van de pauselijke macht betreffende zulk huwelijk.

In de Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, gepubliceerd op 22 november 1981, stelde ik de positieve aspecten in het licht van de nieuwe gezinsrealiteit, zoals een scherper bewustzijn van de persoonlijke vrijheid, de grotere aandacht voor de persoonlijke relaties in het huwelijk en voor de waardigheid van de vrouw, evenals de negatieve effecten in verband met de aftakeling van sommige fundamentele waarden en met de "foutieve theoretische en praktische opvatting van de onafhankelijkheid van de echtgenoten onderling", daarbij hun invloed onderstrepend op "het toenemend aantal echtscheidingen". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 6

Aan de wortel van de aangehaalde negatieve fenomenen, schreef ik, "ligt vaak een foutieve opvatting en een foutieve ervaring van de vrijheid, waarbij die vrijheid niet wordt begrepen als de mogelijkheid om de waarheid van Gods plan over het huwelijk en het gezin te realiseren, maar als een autonome kracht tot zelfbevestiging, vrij vaak tegen anderen gericht, dus voor eigen, egoïstisch welzijn". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 6 Daarom heb ik de "fundamentele plicht" van de Kerk onderstreept om "nogmaals met kracht - zoals de Synodevaders dat hebben gedaan - de leer te bevestigen van de onverbreekbaarheid van het huwelijk" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 20, ook om de schaduw weg te vegen die sommige opinies uit milieus van theologisch en canoniek vorsingswerk schijnen te laten vallen over de onverbreekbaarheid van de huwelijksband. Het gaat hier om stellingnamen die gunstig staan tegenover het verwerpen van de onverzoenbaarheid tussen een gesloten en voltrokken huwelijk Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1061. § 1 en een nieuw huwelijk van één van de echtgenoten, bij leven van de andere.

Document

Naam: OPNIEUW BEVESTIGEN DAT HET GESLOTEN EN VOLTROKKEN HUWELIJK NOOIT KAN WORDEN ONTBONDEN, ZELFS NIET DOOR DE MACHT VAN DE PAUS
Tot de leden van de Rechtbank van de Romeinse Rota ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar 1997 - Sala Clementina
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 januari 2000
Copyrights: © 2002, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 326, p. 321-326
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam