• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met Maria de verlossing beleven
Moge dus de gehele Kerk, vanaf de bisschoppen tot aan de geringsten en de nederigsten onder de gelovigen, zich geroepen voelen de laatste jaren van deze 20e eeuw van de verlossing te leven in een vernieuwde en verdiepte Adventsgeest, die haar voorbereidt op het nabije derde millennium, met dezelfde gevoelens waarmee de maagd Maria uitzag naar de geboorte van de Heer in de nederigheid van onze menselijke natuur. Moge Maria met het geloof en de liefde waarmee zij de Kerk is voorgegaan bij de dageraad van het tijdperk van de verlossing, haar ook nu nog voorgaan, op dit ogenblik waarop de Kerk door dit jubileum op weg gaat naar het nieuwe millennium van de verlossing! In deze nieuw periode van haar geschiedenis bewondert en verheerlijkt de Kerk meer dan ooit in Maria “de meest verheven vrucht van de verlossing en beschouwt zij met vreugde, als in een smetteloos beeld, datgene wat zijzelf geheel verlangt en hoopt te zijn” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 103. In Maria erkent en vereert zij de “eerste verloste mens” en tegelijk de eerste die zich op de meest nauwe wijze verenigd heeft met het werk van de verlossing, en op grond hiervan bidt zij tot haar.

Heel de Kerk zal er dus naar moeten streven, zoals Maria, in een onverdeelde liefde al haar aandacht te richten op Jezus Christus, haar Heer, en door haar leer en leven te getuigen dat niets gedaan kan worden zonder Hem, want bij niemand anders is er redding te vinden Vgl. Joh. 15, 5 Vgl. Hand. 4, 12 . En zoals Maria door haar instemming met het Woord van God de moeder van Jezus is geworden en zich geheel en al heeft gewijd aan de persoon en het werk van haar Zoon; in dienst van het mysterie van de verlossing Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 56, zo moet de Kerk nu en altijd verkondigen onder de mensen niets anders te kennen dan de gekruisigde Jezus Christus, die voor ons wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing is geworden Vgl. 1 Kor. 1, 30 Vgl. 1 Kor. 2, 2 .

Door dit getuigenis dat de Kerk aflegt van Christus de Verlosser, zal zij, zoals Maria, het vuur van een nieuwe hoop ontsteken voor heel de wereld.

Document

Naam: APERITE PORTAS REDEMPTIONIS
Opent de deuren voor de Verlosser
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 januari 1983
Copyrights: © 1985, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam