• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
QUALI SIANO
Tot de Romeinse Curie
ARTIKEL 6  -  Een voorbeeld voor de Kerk en de wereld

ARTIKEL 6 - Een voorbeeld voor de Kerk en de wereld

Het is een heilige regel dat de congregaties van de Romeinse Curie informaties inwinnen bij de Bisschoppen en dat zij van deze informaties gebruik maken bij het behandelen van de zaken. Onder de adviseurs van de Heilige Congregaties telt men vele bisschoppen, afkomstig uit verschillende landen. En Wij zeggen bovendien: indien tijdens het Oecumenisch Concilie blijkt dat het wenselijk is vertegenwoordigers van het Episcopaat, en wel speciaal bisschoppen die een diocees besturen, in een bepaalde vorm en voor bepaalde kwesties, in overeenstemming met de leer van de Kerk en de canonieke wet, toe te voegen aan het opperste Hoofd van de Kerk voor de bestudering van en de verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur, dan mag de Romeinse Curie daar zeker geen bezwaren tegen aanvoeren, veeleer moet zij dit zien als een eer en een plicht van de verheven dienst die zij te verrichten heeft, een dienst die, met uitzondering van de taak der Kerkelijke Rechtbank, voor de Romeinse Curie zowel als voor de Diocesen, een specifiek administratieve, adviserende en uitvoerende dienst is, gelijk wij allen weten.

Nogmaals, de Romeinse Curie zij er zich van bewust dat zij een voorbeeld moet zijn voor de gehele kerk en voor de profane wereld. Dit is de vermaning die Wij met vaderlijke liefde tot U hebben willen richten als besluit van Onze toespraak waarin Wij de woorden van de Heilige Apostel Paulus, die hij eenmaal richtte tot de Kerk van Rome, hebben willen vertolken: ,In de gehele wereld wordt Uw geloof geroemd' (Rom. 1, 8). Van alle zijden richt men de blik op het Katholieke Rome, op het Pausdom van Rome, op de Romeinse Curie. Het is daarom een plicht van de hoogste orde om authentieke christenen te zijn. Wij zouden U niet op deze plicht wijzen wanneer Wij Onszelf niet dagelijks dezelfde plicht voor ogen hielden. De letter en de geest van Rome vinden navolging over de gehele wereld. De wijze waarop wij denken, studeren, spreken, voelen, handelen, lijden, bidden, dienen en beminnen, elk ogenblik, ieder aspect van ons leven, dit alles schept om ons heen een sfeer waarvan een heilzame werking uitstraalt wanneer wij beantwoorden aan hetgeen Christus van ons vraagt, het zal echter een verderfelijke invloed zijn wanneer wij in gebreke blijven. 

Document

Naam: QUALI SIANO
Tot de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 september 1963
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief 18e jrg. p.1122-1129
Tussentitels: Katholiek Archief
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam