• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

1. Wie zalig wil worden, moet vóór alles trouw zijn aan het katholieke geloof!
2. Een ieder die het niet volledig en ongeschonden heeft bewaard, zal zonder twijfel voor eeuwig verloren gaan.

3. Dit is het katholieke geloof: Wij vereren één God in drievuldigheid, en de Drievuldigheid in éénheid,
4. zonder de personen te verwarren, of de natuur te splitsen.
5. Te onderscheiden is immers de persoon van de Vader, te onderscheiden die van de Zoon, te onderscheiden die van de Heilige Geest;
6. Maar de godheid van Vader, Zoon en Heilige Geest is één en dezelfde; hun heerlijkheid is even groot, hun majesteit gelijkelijk eeuwig.

7. Zoals de Vader is, zo is ook de Zoon, zo is ook de Heilige Geest:
8. De Vader is niet geschapen, de Zoon is niet geschapen, de Heilige Geest is niet geschapen;
9. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest;
10. Eeuwig is de Vader, eeuwig is de Zoon, eeuwig is de Heilige Geest.
11. En toch zijn er niet drie eeuwigen, maar slechts één eeuwige;
12. Zoals er niet drie niet-geschapenen of drie onmetelijken zijn; maar slechts één niet-geschapene en één onmetelijke.
13. Zo ook is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig;
14. En toch zijn er niet drie almachtigen, maar slechts één almachtige.
15. Zo is de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God;
16. En toch zijn er niet drie goden, maar slechts één God.
17. Zo is de Vader Heer, de Zoon Heer, de Heilige Geest Heer;
18. En toch zijn er geen drie heren, maar er is slechts één Heer.
19. Want, zoals de katholieke leer van ons eist elk der drie Personen te erkennen als God en Heer,
20. verbiedt ons het katholieke geloof te spreken van drie goden of heren.

21. De Vader is door niemand gemaakt, of geschapen, of voortgebracht.
22. De Zoon is door niemand gemaakt, of geschapen, maar is voortgebracht door de Vader alleen.
23. De Heilige Geest is door niemand gemaakt, of geschapen, of voortgebracht, maar komt voort van Vader en Zoon.
24. Er is dus maar één Vader, niet drie vaders; maar één Zoon, niet drie zonen; maar één Heilige Geest, niet drie heilige geesten.
25. En binnen deze Drieëenheid is geen sprake van "voor" of "na", van "groter" of "kleiner";
26. alle drie de Personen zijn even eeuwig, en onderling gelijk.
27. Daarom moeten wij, hoe we het ook bekijken, zoals boven al gezegd is, één God vereren in drievuldigheid, en de Drievuldigheid in éénheid.
28. Dit is wat een ieder die zalig wil worden, moet houden betreffende de Drievuldigheid.

Document

Naam: QUICUMQUE
Pseudo Athanasiaanse Geloofsbelijdenis
Soort: Geloofsbelijdenis
Datum: 30 november 429
Copyrights: © 1965, Het Romeins Brevier, uitg. Bredego
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam