• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook vandaag is er nood aan priesters die getuigen van de oneindige barmhartigheid van God door een leven te leiden dat helemaal door Christus “veroverd” is en het is nodig dat zij dit leren vanaf de jaren van hun opleiding op het seminarie. Na de Synode van 1990, heeft Paus Johannes Paulus II de Apostolische Exhortatie gepubliceerd “H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Dabo Vobis
N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
(25 maart 1992)
” waarin hij de richtlijnen van het Concilie van Trente herneemt en bijwerkt en bijzonder de noodzakelijke continuïteit benadrukt tussen het beginmoment en het permanente moment van de opleiding; voor hem, voor ons, is dat een waar vertrekpunt voor een authentieke hervorming van het leven en het apostolaat van de priesters en het is eveneens het centrale punt opdat de “nieuwe evangelisatie” niet slechts een aantrekkelijke slogan zou zijn maar in de realiteit zou omgezet worden. De fundamenten die door de opleiding aan het seminarie gelegd worden, zijn de onvervangbare “humus spirituale” - “geestelijke humus” waarin men “Christus” kan “leren kennen” door zich geleidelijk af te stemmen op Hem, de ene Hogepriester en Goede Herder. De seminarietijd moet dus beschouwd worden als de verwezenlijking van het ogenblik waarop de Heer Jezus de apostelen na hun roeping en vóór hun uitzending om te prediken, vraagt bij Hem te blijven. Vgl. Mc. 3, 14 Wanneer de heilige Marcus de roeping van de twaalf apostelen vertelt, zegt hij ons dat Jezus een dubbel doel had: het eerste was dat zij met Hem zouden zijn, het tweede dat zij zouden gezonden worden om te prediken. Doch door steeds met Hem op weg te zijn, verkondigen zij Christus werkelijk en brengen zij de werkelijkheid van het Evangelie in de wereld.

Document

Naam: H. JOHANNES EUDES
5e catechese in de reeks naar aanleiding van het Jaar van de Priester - Castelgandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiƫntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 19 augustus 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam