• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"De universaliteit van de kerk betekent enerzijds een hechte eenheid en anderzijds een pluraliteit en verscheidenheid, die niet tegen de eenheid in gaan, maar eerder het karakter van communio bevestigen. H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, De geboorte van de Kerk met Pinksteren (27 sept 1989), 2 Dit pluralisme heeft zowel betrekking op de verscheidenheid aan ambten, charisma's en vormen van leven en apostolaat binnen iedere particuliere kerk als op de verscheidenheid aan tradities in liturgie en cultuur van de verschillende particuliere kerken. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23. § 4

Eenheid bevorderen die de verscheidenheid niet tegenwerkt en verscheidenheid erkennen en bevorderen die de eenheid niet tegenwerkt maar juist versterkt, is een van de fundamentele taken van de Paus van Rome ten behoeve van de universele kerk, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13. § 3 en ook, zonder afbreuk te doen aan de algemene wet van de kerk, van iedere Bisschop in de particuliere kerk die aan zijn herderlijke zorg is toevertrouwd, is. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 8. § 1 Maar het opbouwen en beschermen van deze eenheid, waarvan de verscheidenheid het karakter van communio bevestigt, is ook een taak van alle kerkleden, omdat allen iedere dag geroepen zijn om de eenheid op te bouwen en te bewaren, vooral door middel van die liefde die de 'band van volmaaktheid' is. (Kol. 3, 14) H. Thomas van Aquino, In Symb. Apostolorum Expositio. a. 9: "La Chiesa è una (...) dall'unità della carità, perché tutti sono connessi nell'amore di Dio, e tra di loro nell'amore mutuo"

Voor een meer complete visie op dit aspect van kerkelijke communio - eenheid in verscheidenheid - moet men in gedachten houden dat er door het apostolische gezag instituten en gemeenschappen zijn ingesteld voor specifieke pastorale taken. Deze instituten en gemeenschappen behoren als zodanig tot de universele kerk, hoewel hun leden ook lid zijn van de particuliere kerken waar zij leven en werken. Het lidmaatschap van de particuliere kerken, met hun speciale flexibiliteit, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 10 heeft verschillende juridische vormen aangenomen. Maar dit betekent geen aantasting van de eenheid van de particuliere kerken die steunt op de Bisschop; het geeft deze eenheid juist een aspect van verscheidenheid dat kenmerkend is voor communio. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 15

In de context van de kerk begrepen als communio, moet men ook aandacht hebben voor de vele instituten en gemeenschappen die uitdrukking geven aan de charisma's van gewijd en apostolisch leven, waarmee de heilige Geest het mystieke lichaam van Christus verrijkt. Hoewel deze geen deel uitmaken van de hiërarchische structuur van de kerk, behoren ze wel tot haar dynamiek en haar heiligheid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 44. § 4

Door hun bovendiocesaan karakter, geworteld in het Petrus-ambt, staan al deze kerkelijke instellingen mede in dienst van de communio tussen de verschillende particuliere kerken.

Document

Naam: COMMUNIONIS NOTIO
Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio.
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 28 mei 1992
Copyrights: © 1996, SRKK, Utrecht
Vert.: drs. F. Visschedijk
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam