• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het begrip communio (koinonia), dat in de teksten van het Tweede Vaticaanse Concilie een belangrijke rol speelt, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4.8.13-15.18.21.24-25 is een begrip waarmee men de kern van het mysterie van de Kerk goed kan uitdrukken en dat ook als sleutelwoord kan dienen voor de vernieuwing van de Katholieke ecclesiologie. Een grotere waardering voor de Kerk als communio is bijzonder belangrijk en biedt vele mogelijkheden voor theologische bezinning op het mysterie van de Kerk "die door haar aard altijd nieuw en verder onderzoek toelaat". H. Paus Paulus VI, Toespraak, Bij de opening van de tweede zitting van het Tweede Vaticaans Concilie, Salvete (29 sept 1963), 16 Sommige ecclesiologische benaderingen hebben echter te weinig aandacht voor de Kerk als mysterie van communio vooral doordat het begrip communio niet voldoende geïntegreerd wordt met de begrippen volk van God en lichaam van Christus en doordat te weinig aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de kerk als communio en de kerk als sacrament.

Gezien het leerstellige, pastorale en oecumenische belang van de verschillende aspecten van de kerk begrepen als communio, heeft de Congregatie voor de Geloofsleer het opportuun geacht in deze brief een kort overzicht en waar nodig een verheldering te geven van enkele fundamentele elementen die als vaststaand beschouwd moeten worden, mede door hen die het gewenste theologische onderzoek verrichten.

Document

Naam: COMMUNIONIS NOTIO
Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio.
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 28 mei 1992
Copyrights: © 1996, SRKK, Utrecht
Vert.: drs. F. Visschedijk
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam