• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Naar deze woorden verwijst Jezus uitdrukkelijk tijdens het Laatste Avondmaal, wanneer Hij de kelk aan Zijn leerlingen reikt en zegt: “Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Mt. 26, 28). En inderdaad, van de geseling tot de doorboring van Zijn zijde na Zijn dood op het kruis, heeft Christus al Zijn Bloed vergoten, het Bloed van het ware Lam, geslacht voor de verlossing van de wereld. De heilswaarde van Zijn Bloed wordt uitdrukkelijk bevestigd in vele passages van het Nieuwe Testament. Het volstaat in dit Priesterjaar de mooie formulering te citeren uit de Brief aan de Hebreeën: “Nu is Christus gekomen ... Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed, niet dat van bokken en kalveren. Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd, en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde as van een vaars de verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden, hoeveel groter is de kracht van Christus’ bloed! Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat onze ziel zuivert van dode werken om de levende God te eren” (Hebr. 9, 11-14).

Document

Naam: HET ZEER KOSTBAAR BLOED VAN CHRISTUS
14e zondag door het Jaar / In de buitengewone ritus feestdag op de 1e Zondag van juli
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 juli 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineanummering en -indeling: Redactie
Bewerkt: 10 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam