• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ANTWOORD TOT Z.Z. PATRIARCH BENEDIKTOS

Het verheugt Ons Uwe Zaligheid te ontmoeten ter gelegenheid van Onze pelgrimsreis naar het Heilig Land; Wij zijn Ons bewust van de diepe betekenis van deze samenkomst in Jeruzalem.

Voor alles willen Wij Onze dank uitspreken voor de ontvangst die Uw geestelijkheid en Uw gelovigen Ons bereid hebben. Wij zijn diep getroffen door de bewijzen van liefde en hartelijkheid waarmede Wij omringd zijn.

Wij hebben bovendien met vreugde geconstateerd dat er tegenwoordig een geest van loyale samenwerking heerst tussen Uw gemeente, de Katholieke gemeente en de Armenische gemeente betreffende de herstelwerkzaamheden aan de Kerk van het Heilig Graf. Dit heiligdom is voor een Christen het kostbaarste kleinood op aarde, het is immers de plaats waar God "alles en allen met Zich heeft willen verzoenen door middel van Christus die vrede had gebracht door het Bloed van Zijn Kruis" (Kol. 1, 20), waar Christus, glorievol verrezen, het begin geworden is van ons leven, het onderpand van onze verrijzenis, het enige hoofd waarin alles weer tezamen gebracht moet worden. Vgl. Ef. 1, 10 Het is hoogst symbolisch dat, niettegenstaande de last der geschiedenis en der talrijke moeilijkheden, de zo smartelijk gescheiden broeders tezamen arbeiden aan het herstel van de tempel die zij eens in eenheid opgebouwd hebben en die door hun verdeeldheid in verval geraakt is.

Het is Onze dierbare wens dat de liefde steeds meer moge heersen onder allen, een ware liefde, zonder spanningen, de liefde waaraan men in de eerste tijden der Kerk de leerlingen van Christus erkennen kon: "Ziet hoe zij elkander liefhebben".

Wij weten hoe groot het persoonlijk aandeel van Uwe Zaligheid is in deze verandering van sfeer, wij kennen de pogingen die van de verschillende zijden ondernomen worden om de wrijvingspunten uit de weg te ruimen, Wij spreken hierover Onze grote vreugde en dankbaarheid uit.

Moge de God van de vrede op overvloedige wijze Zijn genaden uitstorten over Uwe Zaligheid, over Uw geestelijkheid en over alle kinderen van deze heilige stad.

Document

Naam: ANTWOORD TOT Z.Z. PATRIARCH BENEDIKTOS
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 januari 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. nr. 5-6, 122-123
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam