• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als men geen rekening houdt met het tweeluik wijding-zending, wordt het werkelijk moeilijk de identiteit van de priester en zijn ambt in de Kerk te begrijpen. Inderdaad, wie is de priester tenzij een man die bekeerd en vernieuwd is door de Geest, die leeft van de persoonsrelatie met Christus door zich de evangelische criteria voortdurend eigen te maken? Wie is de priester tenzij een man van eenheid en waarheid, bewust van zijn beperktheden en tegelijk van de buitengewone grootheid van de ontvangen roeping, namelijk bij te dragen tot de uitbreiding van het Rijk Gods tot aan de uiteinden van de aarde? Ja! De priester is een man die volledig toebehoort aan de Heer, want God zelf heeft hem geroepen en aangesteld in Zijn apostolische dienst. En juist door volledig toe te behoren aan de Heer, behoort hij ook helemaal toe aan de mensen voor de mensen. Bidden wij in dit Priesterjaar dat loopt tot het volgende hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, voor alle priesters. Moge in de bisdommen, religieuze gemeenschappen - vooral in de monastieke, in verenigingen en bewegingen, in verschillende pastorale groepen overal ter wereld, initiatieven van gebed en vooral van Eucharistische aanbidding toenemen voor de heiliging van de geestelijken en voor priesterroepingen, als antwoord op Jezus’ uitnodiging om “de heer van de oogst” te vragen “arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt. 9, 38). Het gebed is het eerste engagement, is de ware weg tot heiliging van de priesters en de ziel van een authentieke roepingenpastoraal. Het lage aantal priesterwijdingen in sommige landen moet niet alleen ontmoedigen maar moet een aanzet zijn om de ruimten voor stilte en het beluisteren van het Woord te vermeerderen, om de geestelijke leiding en het Biechtsacrament beter te verzorgen, opdat Gods stem die altijd blijft roepen en bevestigen, door vele jongeren kan gehoord en dadelijk gevolgd worden. Wie bidt heeft geen angst; wie bidt is nooit alleen; wie bidt redt zich! Het voorbeeld van een leven dat gebed werd, is zonder enige twijfel de heilige Jean-Marie Vianney. Moge Maria, Moeder van de Kerk, alle priesters helpen om zijn voorbeeld te volgen, ten einde zoals hij getuigen van Christus te zijn en apostelen van het Evangelie.

Document

Naam: GEBED IS DE EERSTE TAAK VAN DE PRIESTER
2e catechese in de reeks naar aanleiding van het Jaar van de Priester
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 juli 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam