• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We kunnen nog een stap verder gaan in de interpretatie van deze zin. Heeft Christus niet van Zichzelf gezegd: "Ik ben de waarheid"? Vgl. Joh. 14, 6 En is Hij niet het levende Woord van God waarnaar alle individuele woorden verwijzen? Heilig hen in de waarheid - dat betekent ten diepste: Verenig u met  met Mij - Christus. Bind u aan Mij. Sleep u naar binnen. En inderdaad, er is maar één nieuwe verbondspriester, Jezus Christus zelf, en het priesterschap van de leerlingen kan daarom alleen deel uitmaken van het priesterschap van Jezus. Ons priesterschap is daarom niets anders dan een nieuwe, radicale manier van verenigen met Christus. In termen van zijn, wordt ze ons voor altijd in het Sacrament gegeven. Maar dit nieuwe zegel van het bestaan kan ons tot oordeel worden als ons leven niet uitgroeit tot de waarheid van het Sacrament. De wijdingsbelofte die wij vandaag herhalen, zegt dat onze wil gericht moet zijn op <i>Domino Iesu arctius coniungi et conformari, vobismetipsis abrenuntiantes</i>. Eén zijn met Christus vereist verzaking. Het impliceert dat we niet onze weg en onze wil door willen drukken. Wil niet dit of dat worden, maar laat ons aan Hem overgeven, waar en hoe Hij ons gebruiken wil. "Ik leef, maar ik niet, maar Christus leeft in mij", heeft de heilige Paulus gezegd. Vgl. Gal. 2, 20 In het ‘ja’ van de wijding hebben we deze fundamentele verzaking van het zichzelf-zijn omgezet naar het zichzelf-verwerkelijken. Maar dit grote ‘ja’ moet van dag tot dag werkelijkheid worden in vele kleine ‘ja’ en in kleine verzakingen. Zonder bitterheid en zelfmedelijden kan dit ‘ja’ van de kleine stappen, die samen het grote ‘ja’ vormen, alleen mogelijk worden als Jezus Christus werkelijk het centrum van ons leven is. Wanneer we werkelijk vertrouwd raken met Hem. Want te midden van het verzaken, dat eerst pijn zal doen, ervaren we de groeiende vreugde van vriendschap met Hem, al die kleine en soms grote tekenen van Zijn liefde, die Hij ons voortdurend schenkt. "Hij die zichzelf verliest, vindt zichzelf." Als we het wagen onszelf te verliezen voor de Heer, leren we hoe waar Zijn woord is.

Document

Naam: HEILIG HEN IN DE WAARHEID, UW WOORD IS WAARHEID (JOH. 17, 17)
Over het priesterschap - Witte Donderdag 2009 tijdens de Chrismamis - Basiliek St. Jan van Lateranen
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 april 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2018, vertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam