• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De heilige Pastoor onderrichtte zijn parochianen vooral door het getuigenis van zijn leven. Door zijn voorbeeld leerden de gelovigen bidden en graag bij het tabernakel vertoeven voor een bezoek aan de Eucharistische Jezus. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2715. “De beschouwing (contemplatie) is een op Jezus gerichte blik vol geloof. ‘Ik kijk Hem aan en Hij kijkt mij aan’, zei een boer uit Ars, toen hij voor het tabernakel in gebed was, ten tijde van zijn heilige pastoor” “Het is niet nodig veel te spreken om goed te bidden”, legde de pastoor hun uit. “We weten dat Jezus daar is, in het heilige tabernakel. Laten wij ons hart voor Hem openen, ons verheugen in Zijn heilige aanwezigheid. Dat is het beste gebed.”Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur. p. 85 En hij spoorde hen aan: “Gaat te Communie, mijn broeders, komt naar Jezus. Komt, om van Hem te leven, zodat u met Hem kunt leven ...” Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur. p. 114 “Het is waar dat u dit niet waardig bent, maar u hebt het nodig!Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur. p. 119 Deze opvoeding van de gelovigen tot besef van de Eucharistische Aanwezigheid en tot het ontvangen van de Communie was bijzonder effectief als de gelovigen hem het heilig Misoffer zagen vieren. Wie dat bijwoonde zei dat “het niet mogelijk was een voorbeeld te vinden dat de aanbidding beter tot uitdrukking zou kunnen brengen ... Hij keek vol liefde naar de Hostie”. Alfred Monnin, Le Curé d’Ars. Vie de M. Jean-Baptiste Marie Vianney. II “Alle goede werken samen wegen niet op tegen het Misoffer, want dat zijn werken van mensen, terwijl de heilige Mis het werk van God is”, Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur. p. 105 zei hij. Hij was ervan overtuigd dat de ijver van een priesterleven geheel van de Mis afhangt: “Als een priester verslapt, is de oorzaak dat hij bij de Mis niet oplettend is! Mijn God, hoe beklagenswaardig is een priester die viert alsof hij iets gewoons zou doen!” Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur. 105 En hij had zich tot gewoonte gemaakt bij de viering altijd ook zijn eigen leven als offer aan te bieden: “Wat is het goed als een priester iedere morgen zichzelf als offer aanbiedt!” Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur. p. 104

Document

Naam: AAN DE PRIESTERS BIJ HET BEGIN VAN HET "JAAR VAN DE PRIESTER" BIJ GELEGENHEID VAN DE 150E "DIES NATALIS" VAN JOHANNES MARIA VIANNEY
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 16 juni 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / rkkerk.nl
Vert.: dr. N. Stienstra, medewerking van drs. N.M. Schnell, pr.; alineaverdeling en -nummering: Redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam