• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zijn voorbeeld geeft mij aanleiding het terrein van de samenwerking te benadrukken, dat steeds meer moet worden uitgebreid naar de gelovige leken, samen met wie de priesters het ene priesterlijke volk vormen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10 en te midden van wie zij leven, om krachtens het gewijde priesterambt “allen te leiden tot de eenheid van liefde, ‘elkaar hartelijk beminnend met broederlijke genegenheid en elkaar overtreffend in eerbetoon’ (Rom. 12, 10)”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 9 In dit verband wil ik herinneren aan het dringende verzoek waarmee het Tweede Vaticaans Concilie de priesters aanmoedigt “de eigen waardigheid van de leken en het aandeel dat zij hebben in de zending van de Kerk (te) erkennen en (te) bevorderen. ... Zij moeten graag naar de leken luisteren, in broederlijke gezindheid met hun wensen rekening houden, hun ervaring en competentie op de diverse terreinen van de menselijke activiteit erkennen, om samen met hen de tekenen des tijds te kunnen onderkennen.” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 9

Document

Naam: AAN DE PRIESTERS BIJ HET BEGIN VAN HET "JAAR VAN DE PRIESTER" BIJ GELEGENHEID VAN DE 150E "DIES NATALIS" VAN JOHANNES MARIA VIANNEY
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 16 juni 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / rkkerk.nl
Vert.: dr. N. Stienstra, medewerking van drs. N.M. Schnell, pr.; alineaverdeling en -nummering: Redactie
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam