• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Pastoor van Ars heeft in zijn tijd het hart en het leven van zoveel mensen kunnen omvormen, omdat het hem gelukt is hun de barmhartige liefde van de Heer te laten waarnemen. Ook in onze tijd is een dergelijke verkondiging en een dergelijk getuigenis van de waarheid van de liefde zeer urgent: Deus caritas est (1 Joh. 4, 8). Met het woord en de sacramenten van zijn Jezus wist Johannes Maria Vianney zijn volk op te bouwen, ofschoon hij, overtuigd van zijn persoonlijke tekortkomen, dikwijls huiverde en zich meermalen aan de verantwoordelijkheid van het dienstwerk in de parochie wenste te onttrekken, omdat hij zich onwaardig voelde. Desondanks bleef hij in voorbeeldige gehoorzaamheid steeds op zijn post, want de apostolische ijver voor het heil van de zielen verteerde hem. Door een strenge ascese probeerde hij zijn eigen roeping volledig na te leven: “Het grote ongeluk van ons, pastoors,” zo beklaagde zich de heilige, “bestaat erin dat de ziel afstompt” Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur (1 jan 1956). p. 102 en hij bedoelde daarmee een gevaarlijke gewenning van de herder aan de toestand van zonde of onverschilligheid waarin veel van zijn schapen leven. Met waken en vasten beteugelde hij zijn lichaam om te voorkomen dat dit zich tegen zijn priesterlijke ziel zou verzetten. Ook schrok hij er niet voor terug zichzelf te kastijden voor het welzijn van de hem toevertrouwde zielen en om bij te dragen tot de boetedoening voor alle zonden die hij in de biecht gehoord had. Tegen een medebroeder in het priesterambt zei hij: “Ik verraad je mijn recept: ik leg de zondaars een kleine boete op en de rest doe ik in hun plaats”. Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur (1 jan 1956). p. 189 Afgezien van de concrete boetedoeningen waaraan de Pastoor van Ars zich onderwierp, blijft in ieder geval de kern van zijn leer voor allen geldig: de zielen zijn gekocht met het bloed van Jezus en de priester kan zich niet wijden aan hun redding als hij weigert persoonlijk deel te hebben aan de “kostbare prijs” van hun verlossing. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tot de Plenaire Vergadering van de Congregatie voor de Clerus, Aankondiging van het "Jaar van de Priester" (16 mrt 2009), 3

Document

Naam: AAN DE PRIESTERS BIJ HET BEGIN VAN HET "JAAR VAN DE PRIESTER" BIJ GELEGENHEID VAN DE 150E "DIES NATALIS" VAN JOHANNES MARIA VIANNEY
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 16 juni 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / rkkerk.nl
Vert.: dr. N. Stienstra, medewerking van drs. N.M. Schnell, pr.; alineaverdeling en -nummering: Redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam