• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Indien het zielenheil ofwel de nood of het nut van de Kerk vereist dat een pastoor van zijn parochie, die hij goed leidt, naar een andere parochie of naar een ander ambt verplaatst wordt, dient de Bisschop hem de verplaatsing schriftelijk voor te leggen en hem aan te raden uit liefde voor God en de zielen hierin toe te stemmen.
Indien de pastoor de intentie niet heeft de raad en de aanbevelingen van de Bisschop te volgen, dient hij zijn redenen schriftelijk uiteen te zetten.
Indien de Bisschop, niettegenstaande de aangevoerde redenen, oordeelt niet van zijn voornemen te moeten terugkomen, dient hij met de twee volgens can. 1742, § 1 gekozen pastoors de redenen af te wegen die ten gunste of ten nadele van de verplaatsing zijn; maar indien hij vervolgens meent dat de verplaatsing doorgevoerd moet worden, dient hij zijn vaderlijke aansporingen ten opzichte van de pastoor te herhalen.
§ 1 Indien, nadat dit geschied is, de pastoor nog altijd weigert en de Bisschop van mening is dat de verplaatsing moet gebeuren, dient hij een decreet van verplaatsing uit te vaardigen, waarbij hij bepaalt dat de parochie na het verstrijken van de vastgestelde tijd vacant zal zijn.

§ 2 Wanneer deze tijd ongebruikt verstreken is, dient hij de parochie vacant te verklaren.

In zaken van verplaatsing dienen de voorschriften van can. 1747 toegepast te worden, met inachtneming van de canonieke billijkheid en met het zielenheil voor ogen, dat in de Kerk steeds de hoogste wet moet zijn.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam