• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Een benadeelde partij kan een contentieuze vordering tot vergoeding van de schade haar door het misdrijf berokkend, in het strafgeding zelf instellen, volgens can. 1596.

§ 2 De tussenkomst van de benadeelde partij waarover in § 1, wordt niet meer toegelaten, indien deze niet geschied is in de eerste graad van het strafgeding.

§ 3 Beroep in een zaak betreffende schade geschiedt volgens de canones 1628-1640, zelfs indien beroep in het strafgeding niet ingesteld kan worden; indien echter beide vormen van beroep, al is het door verschillende partijen, ingediend worden, dient er één geding van beroep plaats te vinden, behoudens het voorschrift van can. 1730.

§ 1 Om te grote vertragingen van het strafgeding te vermijden, kan de rechter het oordeel over de schade uitstellen totdat hij het eindvonnis in het strafgeding geveld heeft.

§ 2 De rechter die op deze wijze gehandeld heeft, moet, nadat hij vonnis geveld heeft in het strafgeding, over de schade oordelen, zelfs indien het strafgeding wegens een ingestelde bestrijding nog hangende is, of indien de aangeklaagde vrijgesproken is wegens een reden die de verplichting tot schadevergoeding niet wegneemt.

Een vonnis geveld in een strafgeding, ook indien het in kracht van gewijsde gegaan is, schept op geen enkele wijze recht voor de benadeelde partij, tenzij deze volgens can. 1729 tussengekomen is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam