• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Telkens wanneer de Ordinaris van een misdrijf kennis krijgt, ten minste met een schijn van waarheid, dient hij zelf of door een andere geschikte persoon een behoedzaam onderzoek in te stellen betreffende de feiten en omstandigheden en betreffende de toerekenbaarheid, tenzij dit onderzoek volstrekt overbodig lijkt.

§ 2 Er moet gewaakt worden dat door dit onderzoek niemands goede naam in gevaar gebracht wordt.

§ 3 Degene die het onderzoek verricht, heeft dezelfde machten en verplichtingen als de onderzoeksrechter in een proces, en hij kan, indien daarna een gerechtelijk proces in gang gezet wordt, hierin niet als rechter optreden.

§ 1 Wanneer de elementen in voldoende mate verzameld lijken, dient de Ordinaris te beslissen:
  1. of een proces tot het opleggen of verklaren van een straf in gang gezet kan worden;
  2. of dit, rekening houdend met can. 1341, aanbeveling verdient;
  3. of een gerechtelijk proces aangewend moet worden dan wel, tenzij de wet het verbiedt, te werk gegaan moet worden bij buitengerechtelijk decreet.
§ 2 De Ordinaris dient het decreet waarover in § 1, te herroepen of te wijzigen, telkens wanneer het hem voorkomt dat hij op grond van nieuwe elementen een andere beslissing moet nemen.

§ 3 Bij het uitvaardigen van de decreten waarover in §§ 1 en 2, dient de Ordinaris, indien hij dit wijselijk oordeelt, twee rechters of andere deskundigen in het recht te horen.

§ 4 Voordat hij volgens § 1 een beslissing neemt, dient de Ordinaris te overwegen of het, om nutteloze gedingen te vermijden, aanbeveling verdient dat, met toestemming van de partijen, ofwel hijzelf ofwel degene die het onderzoek verricht, de kwestie van de schade naar recht en billijkheid beslecht.

De akten van het onderzoek en de decreten van de Ordinaris waardoor het onderzoek begonnen of afgesloten wordt, en alles wat aan het onderzoek voorafgaat, dienen, indien zij voor het strafproces niet noodzakelijk zijn, in het geheim archief van de curie bewaard te worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam