• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om gerechtelijke betwistingen te vermijden wordt op nuttige wijze een minnelijke schikking of een verzoening aangewend, of kan het geschil aan het oordeel van een of meerdere scheidsrechters toevertrouwd worden.
Met betrekking tot een minnelijke schikking, een compromis en een scheidsrechterlijk oordeel dienen de door de partijen overeengekomen normen in acht genomen te worden of, indien de partijen er geen overeengekomen zijn, de wet door de bisschoppenconferentie eventueel uitgevaardigd, of de burgerlijke wet geldend op de plaats waar de overeenkomst aangegaan wordt.
§ 1 Een minnelijke schikking of een compromis kunnen niet geldig getroffen of gesloten worden betreffende datgene wat tot het publiek welzijn behoort, en betreffende andere zaken waarover de partijen niet vrij kunnen beschikken.

§ 2 Indien het gaat over tijdelijke kerkelijke goederen, dienen, telkens wanneer de materie dit vereist, de vormvereisten in acht genomen te worden, door het recht bepaald voor de vervreemding van kerkelijke zaken.

§ 1 Indien de burgerlijke wet geen rechtskracht toekent aan een scheidsrechterlijke uitspraak, tenzij deze door de rechter bevestigd wordt, behoeft de scheidsrechterlijke uitspraak over een kerkelijk geschil, om rechtskracht te hebben in het canoniek rechtsbereik, de bevestiging van de kerkelijke rechter van de plaats waar zij gedaan is.

§ 2 Indien echter de burgerlijke wet de bestrijding van een scheidsrechterlijke uitspraak voor de burgerlijke rechter toestaat, kan in het canoniek rechtsbereik dezelfde bestrijding ingesteld worden voor de kerkelijke rechter die in eerste graad bevoegd is om het geschil te beoordelen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam