• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Telkens wanneer het overlijden van de echtgenoot niet door een authentiek kerkelijk of burgerlijk document bewezen kan worden, mag de andere echtgenoot niet beschouwd worden als vrij van huwelijksband, tenzij na een door de diocesane Bisschop uitgevaardigde verklaring van vermoedelijk overlijden.

§ 2 De verklaring waarover in § 1, kan de diocesane Bisschop alleen uitvaardigen indien hij, na het verrichten van passende onderzoekingen, op grond van getuigenverklaringen, van de algemene opinie of van aanwijzingen morele zekerheid betreffende het overlijden van de echtgenoot verkregen heeft. De afwezigheid alleen van de echtgenoot, ook al is deze langdurig, volstaat niet.

§ 3 In onzekere en ingewikkelde gevallen dient de Bisschop de Apostolische Stoel te raadplegen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam