• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Tegen een vonnis dat ik kracht van gewijsde is gegaan, is, mits de onrechtvaardigheid ervan duidelijk vaststaat, herstel in de oorspronkelijke toestand mogelijk.

§ 2 De onrechtvaardigheid wordt echter niet geacht duidelijk vast te staan, tenzij:

  1. het vonnis zó op bewijzen steunt die nadien vals bevonden zijn, dat het beschikkend gedeelte van het vonnis zonder deze bewijzen niet te handhaven is;
  2. nadien documenten ontdekt zijn, die zonder twijfel het bestaan bewijzen van nieuwe feiten die een tegengestelde beslissing vereisen;
  3. het vonnis door list van een partij geveld is ten nadele van de andere;
  4. een voorschrift van een niet louter procedurele wet klaarblijkelijk veronachtzaamd is;
  5. het vonnis ingaat tegen een voorgaande beslissing die in kracht van gewijsde gegaan is.
§ 1 Herstel in de oorspronkelijke toestand op grond van de redenen waarover in can. 1645, § 2, nrs.1-3, moet gevraagd worden aan de rechter die het vonnis geveld heeft, binnen drie maanden te berekenen vanaf de dag van kennisneming van deze redenen.

§ 2 Herstel in de oorspronkelijke toestand op grond van de redenen waarover in can. 1645, § 2, nrs. 4 en 5, moet gevraagd worden aan de rechtbank van beroep binnen drie maanden vanaf de kennisneming van publikatie van het vonnis; indien echter in het geval waarover in can. 1645, § 2, nr.5, de kennisneming van de voorafgaande beslissing later geschiedt, loopt de termijn vanaf deze kennisneming.

§ 3 De bovenvermelde termijnen lopen niet zolang de benadeelde minderjarig is.

§ 1 Een aanvraag tot herstel in de oorspronkelijke toestand schort de uitvoering van het vonnis op, die nog niet begonnen is.

§ 2 Indien echter op grond van waarschijnlijke aanwijzingen de verdenking bestaat dat de aanvraag gedaan is om de uitvoering te vertragen, kan de rechter beslissen dat het vonnis ten uitvoer gelegd wordt, waarbij hij echter aan de aanvrager van het herstel de passende waarborg geeft dat, als herstel in de oorspronkelijke toestand plaatsvindt, hij schadeloos gesteld wordt.

Na het toekennen van herstel in de oorspronkelijke toestand, moet de rechter uitspraak doen over de grond van de zaak.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam