• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Hij die er belang bij heeft, kan toegelaten worden om tussen te komen in een zaak, in gelijk welke instantie van het geschil, hetzij als partij die een eigen recht verdedigt, hetzij als bijkomend om een partij in het geschil bij te staan.

§ 2 Om echter toegelaten te worden, moet hij vóór de afsluiting van het onderzoek in de zaak aan de rechter een verzoekschrift voorleggen, waarin hij zijn recht om tussen te komen beknopt aantoont.

§ 3 Wie tussenkomt in een zaak, moet erin toegelaten worden in de stand waarin deze zich bevindt, waarbij hem een korte en peremptoire termijn toegekend wordt om zijn bewijzen voor te leggen, indien de zaak in de fase van de bewijsvoering gekomen is.

De rechter moet een derde wiens tussenkomst noodzakelijk lijkt, oproepen in het geding, na de partijen gehoord te hebben.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam