• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een partij die een getuige voorgedragen heeft, kan van diens verhoor afzien, maar de tegenpartij kan vragen dat de getuige niettemin verhoord wordt.
§ 1 Wanneer bewijs door getuigen gevraagd wordt, dienen hun naam en domicilie aan de rechtbank meegedeeld te worden.

§ 2 Binnen de door de rechter vooraf vastgestelde termijn dienen de punten van de bewijsvoering ingediend te worden waarover de ondervraging van de getuigen aangevraagd wordt; zo niet, dient de aanvraag als opgegeven beschouwd te worden.

Het komt de rechter toe een te groot aantal getuigen in te perken.
Voordat de getuigen verhoord worden, dienen hun namen aan de partijen meegedeeld te worden; indien dit echter naar wijs oordeel van de rechter niet zonder ernstige moeilijkheden kan gebeuren, dient dit tenminste vóór de publicatie van de getuigenissen plaats te vinden.
Onverminderd het voorschrift van can. 1550, kan een partij vragen dat een getuige uitgesloten wordt, indien een goede reden tot uitsluiting aangetoond wordt vóór het verhoor van de getuige.
De dagvaarding van een getuige gebeurt door een decreet van de rechter, op wettige wijze aan de getuige betekend.
Een getuige die op de voorgeschreven wijze gedagvaard is, dient te verschijnen of aan de rechter de reden van zijn afwezigheid bekend te maken.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 27 juni 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam