• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Allen kunnen getuigen zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door het recht ofwel geheel ofwel gedeeltelijk uitgesloten worden.
§ 1 Tot het afleggen van een getuigenis mogen niet toegelaten worden minderjarigen jonger dan veertien jaar en zwakzinnigen; zij kunnen echter gehoord worden op grond van een decreet van de rechter waarin verklaard wordt dat dit wenselijk is.

§ 2 Als onbekwaam worden beschouwd:

  1. zij die partij zijn in de zaak, of in naam van partijen in het geding optreden, de rechter of zijn medewerkers, de advocaten en anderen die partijen in dezelfde zaak bijstaan of bijgestaan hebben;
  2. priesters, betreffende alles wat hun ter kennis gekomen is door een sacramentele belijdenis, al heeft de penitent de mededeling ervan gevraagd; ook datgene wat door wie en op welke wijze ook bij gelegenheid van een belijdenis gehoord is, kan zelfs niet als aanwijzing voor de waarheid aangenomen worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam