• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bewijs door getuigen is in elke zaak toegelaten, onder leiding van de rechter.
§ 1 Getuigen moeten bij wettige ondervraging door de rechter de waarheid zeggen.

§ 2 Behoudens het voorschrift van can. 1550, § 2, nr.2, zijn van de verplichting te antwoorden vrijgesteld:

  1. clerici, betreffende datgene wat hun op grond van hun heilig dienstwerk meegedeeld is; burgerlijke overheidspersonen, geneesheren, vroedvrouwen, advocaten, notarii en anderen die, zelfs wegens het geven van raad, tot beroepsgeheim gehouden zijn, betreffende de aangelegenheden die onder dit geheim vallen;
  2. zij die vrezen dat uit hun getuigenis hunzelf of hun echtgenoot of hun naaste bloed- of aanverwanten een slechte naam, gevaarlijke mishandelingen of een ander ernstig kwaad ten deel zullen vallen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam