• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Wie met althans waarschijnlijk argumenten aangetoond heeft dat hij een recht heeft op een zaak die een ander in bezit houdt, en dat hij schade dreigt te lijden tenzij deze zaak ter bewaring overgedragen wordt, heeft het recht om van de rechter sekwestratie van deze zaak te verkrijgen.

§ 2 In gelijksoortige omstandigheden kan hij verkrijgen dat aan iemand de uitoefening van een recht ontzegd wordt.

§ 1 Ook ter veiligstelling van een schuldvordering is sekwestratie van een zaak toegelaten, mits het recht van de schuldeiser voldoende vaststaat.

§ 2 De sekwestratie kan ook uitgebreid worden tot zaken van de schuldenaar, die op gelijk welke titel bij andere personen aangetroffen worden, en tot de schuldvorderingen van de schuldenaar.

Een beslissing tot sekwestratie van een zaak en tot het ontzeggen van de uitoefening van een recht kan volstrekt niet genomen worden, indien de schade die men vreest op een andere wijze hersteld kan worden en indien een voldoende waarborg tot schadeloosstelling geboden wordt.
De rechter kan aan degene aan wie hij de sekwestratie van een zaak verleent of het ontzeggen van de uitoefening van een recht, een voorafgaande waarborg opleggen om, indien deze zijn recht niet bewijst, de schade te vergoeden.
Wat de aard en de rechtskracht van een bezitsvordering betreft, dienen de voorschriften in acht genomen te worden van het burgerlijk recht van de plaats waar het voorwerp van de bezitsvordering zich bevindt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam