• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Elk recht wordt niet alleen door een vordering beschermd, tenzij iets anders uitdrukkelijk voorzien wordt, maar ook door een exceptie.
§ 1 Elke vordering gaat teniet door verjaring volgens het recht of op een andere wettige wijze, met uitzondering van de vorderingen betreffende de staat van personen, die nooit tenietgaan.

§ 2 Een exceptie is, behoudens het voorschrift van can. 1462, steeds mogelijk en van nature blijvend.

Een eiser kan voor meerdere vorderingen tegelijk, die elkaar echter niet mogen tegenspreken, hetzij over dezelfde zaak hetzij over verschillende zaken, iemand voor een rechtbank dagen, indien deze de bevoegdheid niet overschrijden van de rechtbank waartoe hij zich gewend heeft.
§ 1 Een gedaagde partij kan voor dezelfde rechter in hetzelfde geding tegen de eiser een tegenvordering instellen, ofwel omwille van het verband van de zaak met de hoofdvordering ofwel om het verzoek van de eiser te weerleggen of af te zwakken.

§ 2 Tegenvordering tegen een tegenvordering is niet toegelaten.

Een tegenvordering moet ingesteld worden voor de rechter bij wie de eerste vordering aanhangig gemaakt is, ook al is hij slechts voor één zaak gedelegeerd of anderszins relatief onbevoegd.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam