• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om de heiliging van het Godsvolk te behartigen, beveelt de Kerk de christengelovigen de bijzondere en kinderlijke verering van de Heilige Maria altijd Maagd, Moeder van God, aan, die Christus tot Moeder van alle mensen aangesteld heeft; zij bevordert ook de ware en authentieke verering van de andere Heiligen, door wier voorbeeld de christengelovigen gesticht worden en door wier voorspraak zij gesteund worden.
Met publieke eredienst mogen alleen die dienaren Gods vereerd worden die door het gezag van de Kerk in de lijst van de Heiligen of de Zaligen opgenomen zijn.
De praktijk om in de kerken heilige afbeeldingen ter verering door de gelovigen ten toon te stellen, dient gehandhaafd te worden; zij moeten echter met mate opgesteld worden en in een passende orde, opdat geen gevoelens van bevreemding bij het christenvolk gewekt worden en ook geen aanleiding gegeven wordt tot minder juiste devotie.
Kostbare afbeeldingen, die zich namelijk onderscheiden door ouderdom, kunstwaarde of verering, en die in kerken of kapellen opgesteld zijn ter verering door de gelovigen, mogen, in geval zij herstel behoeven, nooit gerestaureerd worden zonder het schriftelijk gegeven verlof van de Ordinaris; deze dient vóór hij dit verlof geeft, deskundigen te raadplegen.
§ 1 Heilige relikwieën verkopen is ten strengste verboden.

§ 2 Relikwieën van bijzondere betekenis en ook andere die grote verering bij het volk genieten, kunnen zonder verlof van de Apostolische Stoel op geen enkele wijze geldig vervreemd worden of voor altijd naar een andere plaats overgebracht worden.

§ 3 Het voorschrift van § 2 geldt ook voor afbeeldingen die in een kerk grote verering genieten bij het volk.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam