• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De uitvaart moet voor iedere gelovige in het algemeen in de kerk van de eigen parochie gevierd worden.

§ 2 Nochtans heeft iedere gelovige, of hebben zij wie het toekomt voor de uitvaart van een overleden gelovige te zorgen, het recht om een andere kerk voor de uitvaart te kiezen met toestemming van degene die over deze kerk aangesteld is, en na de eigen pastoor van de overledene verwittigd te hebben.

§ 3 Als het overlijden plaatsgevonden heeft buiten de eigen parochie en het stoffelijk overschot daarheen niet overgebracht is en ook geen andere kerk voor de uitvaart gekozen is, dient de uitvaart gevierd te worden in de kerk van de parochie waar het overlijden plaatsgevonden heeft, tenzij door het particulier recht een andere kerk aangeduid is.

De uitvaart van een diocesane Bisschop dient gevierd te worden in de eigen kathedrale kerk, tenzij hijzelf een andere kerk gekozen heeft.
De uitvaart van religieuzen of van leden van een sociëteit van apostolisch leven dient in het algemeen gecelebreerd te worden in de eigen kerk of kapel door de Overste, als het instituut of de sociëteit clericaal is, anders door de cappellanus.
§ 1 Als de parochie een eigen kerkhof heeft, moeten de overleden gelovigen daar worden begraven, tenzij door de overledene zelf of door hen wie het toekomt voor de begrafenis van de overledene te zorgen, wettig een ander kerkhof gekozen is.

§ 2 Allen is het echter toegestaan een kerkhof voor de begrafenis te kiezen, tenzij het recht hun dit belet.

Wat betreft de gaven bij gelegenheid van een uitvaart dienen de voorschriften van can. 1264 in acht genomen te worden; hierbij moet echter veilig gesteld worden dat bij de uitvaart geen enkel aanzien des persoons geldt en dat armen een passende uitvaart niet wordt onthouden.
Nadat de teraardebestelling verricht is, dient de inschrijving in het overlijdensregister te gebeuren volgens het particulier recht.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam