• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De genezing van een ongeldig huwelijk in de wortel is de validatie ervan zonder hernieuwing van de consensus, die door de bevoegde overheid verleend is, en die met zich meebrengt dispensatie van het beletsel, als dat er is, en van de canonieke vorm, als deze niet in acht genomen is, alsook de terugwerking van de canonieke gevolgen naar het verleden.

§ 2 De validatie geschiedt vanaf het ogenblik van de gunstverlening; de terugwerking evenwel wordt geacht geschied te zijn tot aan het ogenblik van de huwelijksviering, tenzij iets anders uitdrukkelijk bepaald wordt.

§ 3 De genezing in de wortel mag niet worden verleend, tenzij het waarschijnlijk is dat de partijen in het echtelijk leven willen volharden.

§ 1 Als bij beiden of bij een van beide partijen de consensus ontbreekt, kan het huwelijk niet in de wortel genezen worden, hetzij de consensus vanaf het begin ontbroken heeft, hetzij deze in het begin gegeven is maar later herroepen.

§ 2 Als de consensus echter vanaf het begin ontbroken heeft, maar later gegeven is, kan de genezing verleend worden vanaf het ogenblik waarop de consensus gegeven is.

§ 1 Een huwelijk dat ongeldig is wegens een beletsel of wegens een gebrek in de wettige vorm, kan genezen worden mits de consensus van elk van beide partijen voortduurt.

§ 2 Een huwelijk dat ongeldig is wegens een beletsel van natuurrecht of van positief goddelijk recht, kan alleen genezen worden nadat het beletsel opgehouden heeft te bestaan.

De genezing kan geldig verleend worden ook buiten medeweten van een van beide of van elk van beide partijen; maar zij mag niet verleend worden tenzij om een ernstige reden.
§ 1 De genezing in de wortel kan door de Apostolische Stoel verleend worden.

§ 2 Zij kan door de diocesane Bisschop verleend worden in afzonderlijke gevallen, ook als meerdere nietigheidsgronden in hetzelfde huwelijk tegelijk aanwezig zijn, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waarover in can. 1125, voor de genezing van een gemengd huwelijk; maar zij kan door hem niet verleend worden, als een beletsel aanwezig is waarvan de dispensatie aan de Apostolische Stoel volgens can. 1078, § 2 voorbehouden is, of als het een beletsel van natuurrecht of positief goddelijk recht betreft, dat reeds opgehouden heeft te bestaan.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam