• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Om een Huwelijk te valideren dat ongeldig is wegens een ongeldigmakend beletsel, is vereist dat het beletsel ophoudt te bestaan of dat ervan gedispenseerd wordt en dat ten minste de partij die zich van dit beletsel bewust is, de consensus hernieuwt.

§ 2 Deze hernieuwing wordt door het kerkelijk recht vereist voor de geldigheid van de validatie, ook al heeft elk van beide partijen aanvankelijk de consensus gegeven en later niet herroepen.

De hernieuwing van de consensus moet een nieuwe wilsdaad zijn met betrekking tot het huwelijk, waarvan de partij die de consensus hernieuwt, weet of meent dat het vanaf het begin nietig geweest is.
§ 1 Als het beletsel publiek is, moet de consensus door elk van beide partijen in de canonieke vorm hernieuwd worden, behoudens het voorschrift van can. 1127, § 2.

§ 2 Als het beletsel niet bewezen kan worden, is het voldoende dat de consensus privé en in het geheim hernieuwd wordt, en wel door de partij die zich van het beletsel bewust is, mits de andere in de gegeven consensus volhardt, of door elk van beide partijen, als het beletsel aan elk van beide partijen bekend is.

§ 1 Een huwelijk dat ongeldig is wegens een gebrek in de consensus, wordt gevalideerd als de partij die haar consensus niet gegeven had, alsnog haar consensus geeft, mits de door de andere partij gegeven consensus voortduurt.

§ 2 Als het gebrek in de consensus niet bewezen kan worden, is het voldoende dat de partij die de consensus niet gegeven had, privé en in het geheim haar consensus geeft.

§ 3 Als het gebrek in de consensus bewezen kan worden, is het nodig dat de consensus in de canonieke vorm gegeven wordt.

Een huwelijk dat nietig is wegens een gebrek in de vorm moet, om geldig te worden, opnieuw gesloten worden in de canonieke vorm, behoudens het voorschrift van can. 1127, § 2.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam