• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De olie die bij de Ziekenzalving gebruikt moet worden, kan, behalve door de Bisschop, ook gezegend worden:
  1. door degenen die door het recht met de diocesane Bisschop gelijkgesteld worden;
  2. in geval van nood door iedere priester, maar dan in de viering zelf van het Sacrament.
§ 1 De zalvingen dienen zorgvuldig verricht te worden met de woorden, in de volgorde en op de wijze die voorgeschreven zijn in de liturgische boeken; in geval van nood volstaat echter één enkele zalving op het voorhoofd of ook op een ander lichaamsdeel, met het uitspreken van de volledige formule.
§ 2 De bedienaar dient de zalvingen te verrichten met de eigen hand, tenzij een ernstige reden het gebruik van een instrument raadzaam maakt.
De zielzorgers en de naastbestaanden van de zieken dienen ervoor te zorgen dat de zieken te gepasten tijde door dit Sacrament gesterkt worden.
Een gemeenschappelijke viering van de Ziekenzalving kan, overeenkomstig de voorschriften van de diocesane Bisschop, voor meerdere zieken tegelijk gebeuren, die naar behoren voorbereid en goed gesteld dienen te zijn.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam