• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Het heilig eucharistisch Offer moet opgedragen worden met brood en met wijn waarmee een weinig water moet vermengd worden.
§ 2 Het brood moet van zuiver tarwemeel en recent gebakken zijn, zodat er geen gevaar van bederf is.
§ 3 De wijn moet natuurlijke druivenwijn zijn en niet bedorven.

De heilige Communie moet uitgereikt worden uitsluitend onder de gedaante van brood of, volgens de liturgische wetten, onder beide gedaanten; in geval van nood echter ook onder de gedaante van wijn alleen.

In de eucharistieviering moet de priester volgens de oude traditie van de Latijnse Kerk ongedesemd brood gebruiken, waar hij ook celebreert.

Het is ten strengste verboden, zelfs in uiterste nood, de ene materie zonder de andere, of ook beide buiten de eucharistieviering, te consacreren.

De eucharistieviering moet in het Latijn gebeuren of in een andere taal, mits de liturgische teksten wettig goedgekeurd zijn.

Priesters en diakens moeten bij het celebreren en bedienen van de Eucharistie de gewijde gewaden dragen welke door de rubrieken voorgeschreven zijn.
§ 1 Een zieke of bejaarde priester die niet kan blijven staan, mag, met inachtneming van de liturgische wetten, het Eucharistisch Offer zittend celebreren, maar niet in aanwezigheid van het volk, tenzij met verlof van de plaatselijke Ordinaris.
§ 2 Een priester die blind is of aan een andere ziekte lijdt, celebreert geoorloofd het Eucharistisch Offer wanneer hij een goedgekeurde Mistekst naar keuze gebruikt, terwijl, als het nodig is, een andere priester naast hem staat of een diaken, of ook een goed geïnstrueerde leek, om hem te helpen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam