• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om te bewijzen dat het Vormsel toegediend is, dienen de voorschriften van can. 876 in acht genomen te worden.
De namen van de gevormden, met vermelding van de bedienaar, de ouders en de peetouders en de plaats en de dag van het toedienen van het Vormsel, dienen geregistreerd te worden in het vormboek van de diocesane Curie of, waar de bisschoppenconferentie of de diocesane Bisschop dit voorgeschreven heeft, in een boek dat in het parochie-archief bewaard moet worden; de pastoor moet de pastoor van de plaats van het Doopsel op de hoogte brengen van het toedienen van het Vormsel, opdat de registratie gebeurt in het doopboek volgens can. 535, § 2.
Als de pastoor van de plaats niet aanwezig geweest is, dient de bedienaar persoonlijk of door iemand anders hem zo spoedig mogelijk van het toedienen van het Vormsel op de hoogte te brengen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 11 april 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam