• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Bekwaam tot het ontvangen van het Vormsel is iedere gedoopte die nog niet gevormd is, en alleen deze.

§ 2 Opdat iemand, buiten stervensgevaar, geoorloofd het Vormsel ontvangt, is vereist dat hij, als hij over het gebruik van het verstand beschikt, naar behoren onderricht is, de juiste gesteltenis bezit en in staat is de doopbeloften te hernieuwen.

De gelovigen zijn gehouden aan de verplichting dit Sacrament tijdig te ontvangen; de ouders, de zielzorgers, vooral de pastoors, dienen ervoor te zorgen dat de gelovigen naar behoren onderricht worden om het te ontvangen en er op de gepaste tijd toe naderen.
Het Sacrament van het Vormsel dient aan de gelovigen toegediend te worden rond het bereiken van de jaren van het verstand, tenzij de bisschoppenconferentie een andere leeftijd vastgesteld heeft, of tenzij stervensgevaar aanwezig is of, volgens het oordeel van de bedienaar, een ernstige reden anders wenselijk maakt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 21 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam