• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gewone bedienaar van het Vormsel is de Bisschop; geldig dient ook dit Sacrament toe een priester die krachtens het universeel recht of een bijzondere toekenning door de bevoegde overheid met deze bevoegdheid toegerust is.
Van rechtswege bezitten de bevoegdheid om het Vormsel te bedienen:
  1. binnen de grenzen van hun gebied, zij die door het recht met een diocesane Bisschop gelijkgesteld zijn;
  2. ten aanzien van de persoon over wie het gaat, de priester die krachtens zijn ambt of een mandaat van de diocesane Bisschop iemand die de kinderleeftijd ontgroeid is, doopt of als reeds gedoopte in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk opneemt;
  3. ten aanzien van hen die in stervensgevaar verkeren, de pastoor en zelfs iedere priester.
§ 1 De diocesane Bisschop dient het Vormsel in eigen persoon toe te dienen of ervoor te zorgen dat het door een andere Bisschop toegediend wordt; als de nood dit vereist, kan hij aan een of meerdere bepaalde priesters de bevoegdheid toekennen om dit Sacrament toe te dienen.

§ 2 Om een ernstige reden kan een Bisschop, en eveneens een priester die krachtens het recht of een bijzondere toekenning door de bevoegde overheid bevoegdheid tot vormen gekregen heeft, in afzonderlijke gevallen priesters erbij betrekken, opdat ook deze zelf het Sacrament toedienen.

§ 1 De diocesane Bisschop is gehouden aan de verplichting ervoor te zorgen dat het Sacrament van het Vormsel toegediend wordt aan zijn onderdanen, die er op de juiste wijze en verantwoord om vragen.

§ 2 De priester die deze bevoegdheid bezit, moet ze gebruiken voor hen ten gunste van wie de bevoegdheid verleend is.

§ 1 De Bisschop dient in zijn eigen bisdom het Sacrament van het Vormsel wettig toe ook aan gelovigen die niet zijn onderdanen zijn, tenzij een uitdrukkelijk verbod van hun eigen Ordinaris in de weg staat.

§ 2 Om in het bisdom van een ander het Vormsel geoorloofd toe te dienen heeft de Bisschop, tenzij het over zijn onderdanen gaat, het ten minste redelijkerwijze gepresumeerd verlof nodig van de diocesane Bisschop.

Een priester die de bevoegdheid bezit om het Vormsel te bedienen, dient dit Sacrament in het hem aangewezen gebied ook aan vreemden geoorloofd toe, tenzij een verbod van hun eigen Ordinaris in de weg staat; in het gebied van een ander echter dient hij dit aan niemand geldig toe, behoudens het voorschrift van can. 883, nr.3.
Binnen het gebied waar zij het Vormsel kunnen toedienen, kunnen de bedienaren het ook op exempte plaatsen bedienen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam