• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk heeft krachtens haar taak de geopenbaarde waarheid te verkondigen eigen kerkelijk universiteiten of faculteiten om de gewijde wetenschappen en de hiermee verbonden disciplines te onderzoeken en om de studenten hierin wetenschappelijk te onderrichten.
§ 1 Kerkelijke universiteiten en faculteiten kunnen enkel tot stand komen door oprichting vanwege de Apostolische Stoel of door zijn goedkeuring; hem ook komt het hoogste bestuur ervan toe.

§ 2 Elke kerkelijke universiteit en faculteit moet haar eigen statuten en studieregeling hebben, goedgekeurd door de Apostolische Stoel.

Enkel een universiteit of faculteit die door de Apostolische Stoel opgericht of goedgekeurd is, kan academische graden verlenen die in de Kerk canonieke gevolgen hebben.
De voorschriften bepaald in de canones 810, 812 en 813 ten aanzien van katholieke universiteiten, gelden ook voor kerkelijke universiteiten en faculteiten.
De diocesane Bisschoppen of de bevoegde Oversten van religieuze instituten moeten jongeren, clerici en leden die zich onderscheiden door hun karakter, hun deugd en hun begaafdheid, naar kerkelijke universiteiten of faculteiten zenden, voor zover het welzijn van het bisdom, van het instituut of zelfs van de gehele Kerk dit vereist.
De Rectoren en professoren van kerkelijke universiteiten en faculteiten dienen ervoor te zorgen dat de verschillende faculteiten van een universiteit elkaar wederzijds hulp verlenen, voor zover het studie-object het toestaat, en dat tussen de eigen universiteit of faculteit en andere universiteiten en faculteiten, ook de niet-kerkelijke, een wederzijdse samenwerking tot stand komt, waarin zij zich namelijk door gezamenlijke werkzaamheid, bijeenkomsten, gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek en andere middelen inzetten voor grotere ontplooiing van de wetenschappen.
De bisschoppenconferentie en de diocesane Bisschop dienen, waar dit kan, ervoor te zorgen dat hogere instituten voor godsdienstwetenschappen opgericht worden, waarin namelijk theologische wetenschappen gedoceerd worden en andere die op de christelijke cultuur betrekking hebben.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam