• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De religieus die tot het episcopaat verheven is, blijft lid van zijn instituut, maar krachtens de gelofte van gehoorzaamheid is hij alleen onderworpen aan de Paus en is hij niet gebonden aan verplichtingen die naar eigen wijs oordeel niet met zijn positie te verenigen zijn.
De bovengenoemde religieus:
  1. heeft, wanneer hij door zijn professie het eigendomsrecht van goederen verloren heeft, het gebruik, vruchtgebruik en beheer van de goederen die hem ten deel vallen; maar de eigendom verwerven een diocesane Bisschop en de anderen over wie in can. 381, § 2, voor de particuliere Kerk; de overigen voor het instituut of voor de Heilige Stoel, naar gelang het instituut bekwaam is goederen te bezitten of niet;
  2. herkrijgt, wanneer hij door zijn professie het eigendomsrecht van goederen niet verloren heeft, het gebruik, vruchtgebruik en beheer van de goederen die hij had; wat hem daarna ten deel valt, verwerft hij ten volle voor zichzelf;
  3. moet echter in beide gevallen over de goederen die hem niet omwille van zijn persoon ten deel vallen, beschikken overeenkomstig de wil van de schenkers.
§ 1 De religieus die emeritus Bisschop is, kan zich een woonplaats kiezen ook buiten de huizen van zijn instituut, tenzij door de Apostolische Stoel iets anders voorzien is.
§ 2 Wat betreft zijn passend en waardig onderhoud dient, als hij in dienst van een bisdom geweest is, can. 402, § 2 in acht genomen te worden, tenzij het eigen instituut in dat onderhoud heeft willen voorzien; anders dient de Apostolische Stoel op een andere wijze erin te voorzien.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 27 juni 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam