• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 In elk instituut dient na de eerste professie de vorming van alle leden vervolledigd te worden om het leven eigen aan het instituut meer volledig te leiden en zijn zending beter na te streven.
§ 2 Daarom moet het eigen recht de regeling van deze vorming en van haar duur vaststellen, gelet op de noden van de Kerk en de omstandigheden van mensen en tijden, zoals dit door de doelstelling en het karakter van het instituut vereist wordt.
§ 3 De vorming van de leden die zich voorbereiden op het ontvangen van de heilige wijdingen, wordt geregeld door het universeel recht en de eigen studieregeling van het instituut.
§ 1 De vorming dient systematisch te zijn, aangepast aan het bevattingsvermogen van de leden, geestelijk en apostolisch, tegelijk leerstellig en praktisch, met inbegrip van het behalen, als dit geschikt is, van passende graden, zowel kerkelijke als burgerlijke.
§ 2 Gedurende de tijd van deze vorming mogen aan de leden geen ambten en taken toevertrouwd worden, die mogelijk een belemmering daarvoor zijn.
Gedurende heel hun leven dienen de religieuzen hun geestelijke, leerstellige en praktische vorming ijverig voort te zetten; de Oversten dienen hun echter hiertoe de hulpmiddelen en de tijd ter beschikking te stellen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam