• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de religieuze professie nemen de leden door een publieke gelofte op zich de drie evangelische raden te onderhouden, worden zij door de bediening van de Kerk aan God toegewijd en ingelijfd in het instituut met de rechten en plichten door het recht bepaald.

De tijdelijke professie dient afgelegd te worden voor de tijd door het eigen recht bepaald, welke niet korter dan drie en niet langer dan zes jaar mag zijn.

Voor de geldigheid van de tijdelijke professie wordt vereist dat:

  1. degene die haar gaat afleggen, ten minste het achttiende levensjaar voltooid heeft;
  2. het noviciaat geldig doorgemaakt is;
  3. de toelating er is, door de bevoegde Overste met het oordeel van zijn raad volgens het recht in vrijheid gegeven;
  4. ze uitdrukkelijk is en afgelegd zonder dwang, ernstige vrees of bedrog;
  5. ze afgenomen wordt door de wettige Overste, persoonlijk of door een ander.

§ 1 Na het verstrijken van de tijd waarvoor de professie afgelegd is, dient de religieus die het uit eigen beweging vraagt en die geschikt geacht wordt, tot de hernieuwing van de professie of tot de professie voor het leven toegelaten te worden, anders dient hij weg te gaan.
§ 2 Indien het echter geschikt lijkt, kan de periode van de tijdelijke professie door de bevoegde Overste, volgens het eigen recht, verlengd worden, met dien verstande echter dat de gehele tijdsduur waarin het lid door tijdelijke geloften gebonden is, de negen jaar niet overschrijdt.
§ 3 De professie voor het leven kan om een goede reden vervroegd worden, maar niet meer dan drie maanden.

Naast de voorwaarden waarover in can. 656, nrs. 3, 4 en 5, en andere toegevoegd door het eigen recht, is voor de geldigheid van de professie voor het leven vereist:

  1. de voltooiing van ten minste het eenentwintigste levensjaar;
  2. een voorafgaande tijdelijke professie van ten minste drie jaar, behoudens het voorschrift van can. 657, § 3.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam