• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Het generaal kapittel, dat in het instituut het hoogste gezag bezit volgens de constituties, dient zo samengesteld te worden dat dit het gehele instituut vertegenwoordigt en zo een echt teken wordt van zijn eenheid in liefde. Tot zijn taak behoort vooral het erfgoed van het instituut waarover in can. 578, te beschermen en aangepaste vernieuwingen dienovereenkomstig te bevorderen, de hoogste Bestuurder te kiezen, de zaken van groter belang te behandelen, alsook de normen uit te vaardigen waaraan allen moeten gehoorzamen.
§ 2 De samenstelling van het kapittel en de reikwijdte van zijn macht dienen in de constituties vastgelegd te worden; het eigen recht dient verder het reglement te bepalen dat in acht genomen moet worden bij het houden van het kapittel, vooral wat de verkiezingen betreft en de wijzen waarop de zaken behandeld worden.
§ 3 Volgens de normen in het eigen recht bepaald, kunnen niet alleen de provincies en plaatselijke communiteiten, maar kan ook ieder lid zijn wensen en suggesties vrij naar het generaal kapittel sturen.

Het eigen recht dient nauwkeurig te bepalen wat behoort tot de andere kapittels van het instituut en tot andere gelijksoortige bijeenkomsten, namelijk hun aard, gezag, samenstelling, werkwijze en de tijd wanneer zij gehouden worden.
§ 1 De organen voor participatie of raadpleging dienen de hun toevertrouwde taak getrouw te vervullen volgens het universeel en het eigen recht, en op hun wijze de zorg en de deelname van alle leden tot uitdrukking te brengen tot welzijn van het gehele instituut of van de communiteit.
§ 2 Bij het instellen en aanwenden van deze middelen tot participatie en raadpleging dient men met wijs onderscheid te handelen, en de werking ervan dient in overeenstemming te zijn met het karakter en de doelstelling van het instituut.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam