• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 In elk bisdom dient een raad voor economische aangelegenheden opgericht te worden, waarvan de diocesane Bisschop zelf of diens gedelegeerde voorzitter is, en die bestaat uit ten minste drie door de Bisschop benoemde Christengelovigen, die echt deskundig zijn in economische aangelegenheden alsook in het burgerlijk recht en uitmunten door integriteit.

§ 2 De leden van de raad voor economische aangelegenheden dienen voor vijf jaar benoemd te worden, maar na het verstrijken van de tijd kunnen zij voor andere termijnen van vijf jaar benoemd worden.

§ 3 Van de raad voor economische aangelegenheden zijn uitgesloten personen die met de Bisschop tot in de vierde graad van bloedverwantschap of aanverwantschap verbonden zijn.

Naast de taken die de raad voor economische aangelegenheden opgedragen zijn in Boek V Tijdelijke goederen van de Kerk, is het zijn taak om, volgens de aanwijzingen van de diocesane Bisschop, elk jaar een begroting op te maken van de inkomsten en uitgaven die voor het gehele bestuur van het bisdom voor het volgend jaar voorzien worden, alsook op het einde van het jaar de rekening van inkomsten en uitgaven goed te keuren.
§ 1 In elk bisdom dient door de Bisschop, na het consultorencollege en de raad voor economische aangelegenheden gehoord te hebben, een econoom benoemd te worden, die echt deskundig is in economische aangelegenheden en die bijzonder uitmunt door rechtschapenheid.

§ 2 De econoom dient voor vijf jaar benoemd te worden, maar na het verstrijken van de tijd kan hij voor andere termijnen van vijf jaar benoemd worden; tijdens de ambtsperiode mag hij niet verwijderd worden tenzij om een ernstige reden, die door de Bisschop beoordeeld moet worden na het consultorencollege en de raad voor economische aangelegenheden gehoord te hebben.

§ 3 Het is de taak van de econoom, overeenkomstig de door de raad voor economische aangelegenheden vastgestelde begroting, de goederen van het bisdom onder het gezag van de Bisschop te beheren, en uit de vastgestelde inkomsten van het bisdom uitgaven te doen waartoe de Bisschop of anderen die door deze gedelegeerd zijn, wettig opdracht gegeven hebben.

§ 4 Bij de jaarwisseling moet de econoom aan de raad voor economische aangelegenheden rekenschap van inkomsten en uitgaven afleggen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam