• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Paus is voor de gehele katholieke wereld de hoogste rechter, die recht spreekt ofwel in eigen persoon ofwel door de gewone rechtbanken van de Apostolische Stoel ofwel door rechters door hem gedelegeerd.
De gewone rechtbank, door de Paus ingesteld om beroep te aanvaarden, is de Romeinse Rota.

§ 1 De Romeinse Rota oordeelt:

 1. in tweede instantie over zaken die door gewone rechtbanken van eerste instantie beoordeeld zijn en die door een wettig beroep bij de Apostolische Stoel aanhangig gemaakt worden;
 2. in derde of verdere instantie over zaken die door de Romeinse Rota zelf en door welke andere rechtbanken ook reeds behandeld zijn, tenzij de zaak als in kracht van gewijsde beschouwd wordt.

§ 2 Deze rechtbank oordeelt eveneens in eerste instantie over de zaken waarover in can. 1405, § 3, of over andere die de Paus hetzij uit eigen beweging hetzij op verzoek van de partijen tot zijn rechtbank getrokken en aan de Romeinse Rota toevertrouwd heeft; tenzij iets anders voorzien is in het rescript waarmee de opdracht gegeven is, oordeelt de Rota zelf ook in tweede en in verdere instantie over deze zaken.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 De hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur behandelt:

 1. klachten van nietigheid en verzoeken tot herstel in de oorspronkelijke toestand, en andere vormen van verhaal tegen vonnissen van de Rota;
 2. het verhaal in zaken betreffende de staat van personen, die de Romeinse Rota voor een nieuw onderzoek geweigerd heeft te aanvaarden;
 3. excepties van verdenking en andere zaken tegen Auditeurs van de Romeinse Rota wegens handelingen in de uitoefening van hun ambt;
 4. bevoegdheidsconflicten waarover in can. 1416.

§ 2 Deze Rechtbank oordeelt over de bij haar wettig aanhangig gemaakte betwistingen voortkomend uit een kerkelijke administratieve overheidsdaad, over andere administratieve geschillen die door de Paus of door dicasteries van de Romeinse Curie bij haar aangebracht worden, en over bevoegdheidsconflicten tussen deze dicasteries.

§ 3 Het komt deze hoogste Rechtbank bovendien toe:

 1. over een juiste rechtsbedeling te waken en, indien nodig, de advocaten en procuratoren terecht te wijzen;
 2. de bevoegdheid van rechtbanken te verlengen;
 3. de oprichting van de rechtbanken waarover in de canones 1423 en 1439, te bevorderen en goed te keuren.
Zie ook:
Het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Antiqua Ordinatione
In de vorm van een Motu Proprio waarmee het Hoog Gerechtshof van de Apostolische Signatuur haar Lex Propria verkrijgt (21 juni 2008)
van Paus Benedictus XVI van 21-06-2008.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam