• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onverminderd het voorschrift van can. 1444, § 1, nr.1:

  1. wordt van de rechtbank van een suffragane Bisschop beroep aangetekend bij de rechtbank van de Metropoliet, behoudens het voorschrift van can. 1439;
  2. wordt in zaken die in eerste instantie behandeld zijn voor de Metropoliet, beroep aangetekend bij de rechtbank welke deze, met goedkeuring van de Apostolische Stoel, blijvend aangewezen heeft;
  3. is voor zaken behandeld voor een provinciale Overste, de rechtbank van tweede instantie bij de hoogste Bestuurder; voor zaken behandeld voor een plaatselijke Abt, bij de Abt-overste van de monastieke congregatie.
Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 Indien volgens can. 1423 voor meerder bisdommen één rechtbank van eerste instantie opgericht is, moet de bisschoppenconferentie, met goedkeuring van de Apostolische Stoel, een rechtbank van tweede instantie oprichten, tenzij de bisdommen alle suffragaan zijn van hetzelfde aartsbisdom.

§ 2 De bisschoppenconferentie kan, met goedkeuring van de Apostolische Stoel, één of meerdere rechtbanken van tweede instantie oprichten, ook naast de gevallen waarover in § 1.

§ 3 Ten aanzien van de rechtbanken van tweede instantie waarover in §§1-2, beschikt de bisschoppenconferentie, of de Bisschop door haar aangewezen, over alle macht die een diocesane Bisschop met betrekking tot zijn rechtbank toekomt.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Indien de bevoegdheid op grond van de graad volgens de canones 1438 en 1439 niet in acht genomen wordt, is de onbevoegdheid van de rechter absoluut.
De rechtbank van tweede instantie moet op dezelfde wijze samengesteld worden als de rechtbank van eerste instantie. Indien in de eerste graad van het geding echter volgens can. 1425, § 4 één rechter het vonnis geveld heeft, dient de rechtbank van tweede instantie als college te werk te gaan.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam