• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De rechter of de voorzitter van een collegiale rechtbank kunnen een onderzoeksrechter aanwijzen om het onderzoek in een zaak te verrichten; zij kiezen deze ofwel uit de rechters van de rechtbank ofwel uit de personen voor deze taak door de Bisschop goedgekeurd.

§ 2 De Bisschop kan voor deze taak van onderzoeksrechter clerici of leken goedkeuren, die zich dienen te onderscheiden door een goede levenswandel, wijsheid en kennis.

§ 3 Het komt de onderzoeksrechter toe, volgens de opdracht van de rechter, alleen de bewijzen te verzamelen en deze vervolgens aan de rechter over te dragen; tenzij de opdracht van de rechter het verhindert, kan hij echter intussen beslissen welke bewijzen verzameld moeten worden en op welke wijze, indien hierover eventueel een moeilijkheid oprijst, terwijl hij zijn taak uitoefent.

De voorzitter van een collegiale rechtbank moet één van de rechters uit het college als ponens ofwel referent aanwijzen, die in de vergadering van rechters verslag over de zaak dient uit te brengen en die de vonnissen schriftelijk dient op te stellen; om een goede reden kan de voorzitter een andere in zijn plaats stellen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam