• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Clerici of religieuzen die handel drijven of zaken doen in strijd met de voorschriften van de canones, dienen naar gelang van de ernst van het misdrijf gestraft te worden.
Wie verplichtingen schendt die hem als straf opgelegd zijn, kan met een rechtvaardige straf gestraft worden.
§ 1 Onverminderd het voorschrift van can. 194, § 1, nr.3, loopt een clericus die een huwelijk, ook louter burgerlijk, waagt, een suspensie van rechtswege op; indien hij na vermaning niet tot inkeer gekomen is en voortgegaan is met ergernis te geven, kan hij trapsgewijs met ontnemingen gestraft worden en zelfs ook met wegzending uit de clericale staat.

§ 2 Een religieus met geloften voor het leven, die geen clericus is, en die een huwelijk, ook louter burgerlijk, waagt, loopt een interdict van rechtswege op, onverminderd het voorschrift van can. 694.

§ 1 Een clericus die in concubinaat leeft, buiten het geval waarover in can. 1394, en een clericus die in een andere uiterlijke zonde tegen het zesde gebod van de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
ergernisgevend blijft verkeren, dienen met een suspensie gestraft te worden, waaraan, indien het misdrijf na vermaning blijft bestaan, trapsgewijs andere straffen toegevoegd kunnen worden tot wegzending uit de clericale staat toe.

§ 2 Een clericus die anderszins tegen het zesde gebod van de Decaloog misdaan heeft, dient, als het misdrijf bedreven is met geweld of bedreigingen of in het publiek of met een minderjarige beneden de leeftijd van zestien jaar, met rechtvaardige straffen gestraft te worden, wegzending uit de clericale staat eventueel niet uitgesloten.

Wie ernstig de residentieplicht schendt waartoe hij krachtens zijn kerkelijk ambt gehouden is, dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden, ontneming van het ambt, na vermaning, niet uitgesloten.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 27 juni 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam