• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wie zich schuldig maakt aan verboden gemeenschap in eredienst dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden.
Ouders of degenen die de plaats van de ouders innemen, die de kinderen laten dopen of opvoeden in een niet-katholieke godsdienst, dienen met een censuur of met een andere rechtvaardige straf gestraft te worden.
Wie geconsacreerd brood of geconsacreerde wijn wegwerpt of tot een heiligschennend doel wegneemt of bij zich houdt, loopt een excommunicatie van rechtswege op die aan de Apostolische Stoel voorbehouden is; een clericus kan bovendien met een andere straf gestraft worden, wegzending uit de clericale staat niet uitgesloten.
Indien iemand in een bewering of bij een belofte voor een kerkelijke overheid een meineed pleegt, dient hij met een rechtvaardige straf gestraft te worden.
Wie in een publieke voorstelling of voordracht of in een publiek verspreid geschrift of anderszins bij het gebruik van sociale communicatiemedia een godslastering uitspreekt of de goede zeden ernstig schendt, of jegens de godsdienst of de Kerk beledigingen uit of tot haat of verachting aanzet, dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 25 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam