• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De heilige wijding, eenmaal geldig ontvangen, wordt nooit nietig. Een clericus verliest nochtans de clericale staat:
  1. door een rechterlijk vonnis of een administratief decreet waarin de ongeldigheid van de heilige wijding verklaard wordt;
  2. door de wettig opgelegde straf van wegzending;
  3. door een rescript van de Apostolische Stoel; dit rescript echter wordt door de Apostolische Stoel aan diakens slechts om ernstige redenen, aan priesters slechts om zeer ernstige redenen verleend.
Buiten de gevallen waarover in can. 290, nr. 1, brengt het verlies van de clericale staat niet de dispensatie van de celibaatsverplichting met zich mee, welke enkel en alleen door de Paus verleend wordt.

Een clericus die de clericale staat volgens het recht verliest, verliest daarmee de rechten aan de clericale staat eigen en is niet meer gebonden aan enige verplichting van de clericale staat, onverminderd het voorschrift van can. 291; het uitoefenen van de wijdingsmacht is hem verboden, behoudens het voorschrift van can. 976; door het feit zelf worden hem alle ambten, taken en elke gedelegeerde macht ontnomen.

Een clericus die de clericale staat verloren heeft, kan niet opnieuw onder de clerici opgenomen worden, tenzij door een rescript van de Apostolische Stoel.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 27 juni 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam