• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Iemand wordt uit een ambt verwijderd hetzij door een decreet door de bevoegde overheid wettig uitgevaardigd, met inachtneming weliswaar van de mogelijk contractueel verworven rechten, hetzij van rechtswege volgens can. 194.
§ 1 Uit een ambt dat iemand voor onbepaalde tijd toegewezen wordt, kan hij niet verwijderd worden tenzij om ernstige redenen en met inachtneming van de door het recht bepaalde wijze van te werk gaan.

§ 2 Hetzelfde geldt om iemand uit een ambt, dat hem voor een bepaalde tijd toegewezen wordt, voor het verstrijken van deze tijd te kunnen verwijderen, onverminderd het voorschrift van can. 624, § 3.

§ 3 Uit een ambt dat volgens de voorschriften van het recht aan iemand toegewezen wordt naar het wijs oordeel van de bevoegde overheid, kan hij verwijderd worden om een goede reden, naar het oordeel van deze overheid.

§ 4 Opdat een decreet van verwijdering rechtsgevolgen heeft, moet het schriftelijk betekend worden.

§ 1 Van rechtswege wordt uit een kerkelijk ambt verwijderd:
  1. wie de staat van clericus heeft verloren;
  2. wie publiek van het katholiek geloof of van de gemeenschap van de Kerk afgevallen is;
  3. een clericus die een huwelijk, ook een louter burgerlijk, gewaagd heeft.
§ 2 De verwijdering waarover in de nrs. 2 en 3, kan alleen geurgeerd worden als deze door een verklaring van de bevoegde overheid vaststaat.
Als iemand niet van rechtswege maar door een decreet van de bevoegde overheid verwijderd wordt uit een ambt waardoor in zijn middelen van bestaan voorzien wordt, dient deze overheid er zorg voor te dragen dat gedurende een passende tijd in zijn bestaan voorzien wordt, tenzij daarin op een andere wijze voorzien is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam