• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Verplaatsing kan alleen gebeuren door degene die het recht heeft het ambt dat verloren wordt, en tevens het ambt dat verleend wordt, toe te kennen.

§ 2 Als de verplaatsing gebeurt tegen de wil van de titularis van het ambt, is een ernstige reden vereist en dient, steeds met inachtneming van het recht de redenen ertegen uiteen te zetten, de door het recht voorgeschreven wijze van te werk gaan gevolgd te worden.

§ 3 Opdat de verplaatsing rechtsgevolgen heeft moet ze schriftelijk betekend worden.

§ 1 Bij verplaatsing wordt het eerste ambt vacant doordat het andere ambt canoniek in bezit genomen is, tenzij iets anders door het recht voorzien of door de bevoegde overheid voorgeschreven is.

§ 2 Wie verplaatst is, verkrijgt de met het vorige ambt verbonden vergoeding tot hij het andere canoniek in bezit genomen heeft.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam