• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De voordracht voor een kerkelijk ambt door degene die het recht van voordracht heeft, moet geschieden bij de overheid aan wie het toekomt de aanstelling in het betreffende ambt te geven, en wel, tenzij iets anders wettig voorzien is, binnen drie maanden na kennisneming van de vacature van het ambt.

§ 2 Als het recht van voordracht aan een college of groep van personen toekomt, dient de voor te dragen persoon aangewezen te worden met inachtneming van de voorschriften van de canones 165-179.

Niemand mag tegen zijn wil voorgedragen worden; daarom kan degene die als voor te dragen persoon voorgesteld wordt, naar zijn mening gevraagd, voorgedragen worden, tenzij hij binnen de nuttige tijd van acht dagen weigert.
§ 1 Wie het recht van voordracht heeft, kan een of ook meerderen voordragen, en deze zowel tegelijk als achtereenvolgens.

§ 2 Niemand kan zichzelf voordragen; een college of groep van personen echter kan een van zijn leden voordragen.

§ 1 Tenzij iets anders door het recht bepaald wordt, kan degene die iemand heeft voorgedragen die niet geschikt is bevonden, slechts eenmaal opnieuw, binnen een maand, een andere kandidaat voordragen.

§ 2 Als de voorgedragen persoon, voordat de aanstelling heeft plaats gehad, afstand gedaan heeft of overleden is, kan degene die het recht van voordracht heeft binnen een maand na kennisneming van het afstand doen of van het overlijden zijn recht opnieuw uitoefenen.

Wie niet binnen de nuttige tijd, volgens can. 158, § 1 en can. 161, de voordracht gedaan heeft, en eveneens wie tweemaal iemand voorgedragen heeft die niet geschikt bevonden is, verliest voor dat geval het recht van voordracht, en de overheid aan wie het toekomt de aanstelling te geven, heeft het recht vrij in het vacante ambt te voorzien, met instemming echter van de eigen Ordinaris van degene aan wie het toegekend wordt.
De overheid aan wie het volgens het recht toekomt de voorgedragen persoon aan te stellen, dient de wettig voorgedragen persoon die hij geschikt bevonden heeft en die de voordracht aanvaard heeft, aan te stellen; als hij meerdere wettig voorgedragen personen geschikt bevonden heeft, moet hij een van hen aanstellen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam